اینسایتر اینستاگرام

۱۹۸,۰۰۰ تومان
96فروش
۱۹۸,۰۰۰ تومان
سطح دوره

پیشرفته, متوسط, مقدماتی

بخش اول - اینسایت پروفایل

مقدمه رایگان

مدت ویدئو : 01:42

اینسایت پیج من کجاست؟ ویدئو

مدت ویدئو : 01:45

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معرفی بخش اطلاعات آماری (Insights) ویدئو

مدت ویدئو : 08:19

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعداد بازدیدکنندگان (Accounts Reached) ویدئو

مدت ویدئو : 16:43

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعداد حساب هایی که با محتوای شما تعامل کرده اند (Accounts Engaged) ویدئو

مدت ویدئو : 26:25

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعامل با پست ها (Posts Engagement) ویدئو

مدت ویدئو : 25:03

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعامل ها با استوری ها (Stories Engagements) ویدئو

مدت ویدئو : 25:33

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کل دنبال کنندگان (Total Followers) ویدئو

مدت ویدئو : 27:10

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
بخش سوم - اینسایت استوری

نمای کلی (Overview) ویدئو

مدت ویدئو : 03:15

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آمار Reach و Impressions ویدئو

مدت ویدئو : 02:10

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آمار Engagement ویدئو

مدت ویدئو : 02:38

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آمار فعالیت نمایه (Profile Activity) ویدئو

مدت ویدئو : 08:11

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آمار زمان دیدن (WatchTime) ویدئو

مدت ویدئو : 01:41

پیشنمایش
خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فایل ضمیمه

دیکشنری اینسایت فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
  1. فرید(خریدار محصول)

    عالیه دوره تون فقط خیلی بد دانلود میشن🥲🙏

افزودن نقد و بررسی